Snölagringsprojekt 2017-2021

Snölagringsprojektet inleddes under senhösten 2016 med markarbeten då två lagringsplatser på Hellnerstadion iordningställdes. Den ena lagringsplatsen förlades till en grop med skyddande terräng runt om, den andra mer öppet i en sluttning som tidigare fungerat som glidtestbacke.

Under januari-februari 2017 producerades ca. 30.000 kubikmeter konstsnö på de två iordningställda lagringsplatserna på Hellnerstadion som sedan täcktes med ett isolerande lager av sågspån för att stå emot sol, värme och regn. Högarna mättes in med GPS för att volymbestämmas.

15 oktober gjordes en ny inmätning av högarna och trots en extremt regnig sommar och höst lyckades vi behålla 70% av snön. I slutet av oktober avtäcktes högarna och snön transporterades ut i spårsystemet.

1 november öppnades spåren på Hellnerstadion. Den tidiga säsongsstarten lockade landslag från bl.a Ryssland, Kanada, Kazakstan, Japan och Polen till Gällivare för träningsläger. Det svenska landslaget valde också att lägga den sista finslipningen av formen inför världscuppremiären till de tuffa banorna på Hellnerstadion.

17-19 november arrangerades den officiella svenska säsongspremiären på Hellnerstadion. Hela det svenska landslaget och en stor del av den övriga världseliten fanns på startlinjen i tävlingarna som direktsändes i SVT.

Erfarenheter från det första försöket med snölagring visade att ytorna inte vara riktigt optimala, utrymmet för maskinerna som ska avtäcka högarna är inte tillräckligt stort för att spånet ska kunna tas tillvara på ett bra sätt. Därför togs beslut att gör ett års uppehåll med snölagringen och under sommaren 2018 justerades ytorna för att skapa bättre utrymme för både snö och maskiner.

I januari 2019 startades produktion för att fylla upp lagren till säsongspremiären i månadsskiftet oktober-november. Det rejält kalla vädret gjorde att vi på bara drygt två veckor lyckades spruta ihop ca 30.000 kubikmeter snö. I slutet av april gjordes GPS-inmätning och spåntäckning.

Under sommaren inspekterades högarna upprepade gånger för att i ett tidigt skede kunna upptäcka eventuell sprickbildning i spåntäcket och åtgärda detta genom att kratta ytan. Detta görs för att förhindra att snöytan blottläggs och utsätts för solljus och kratrar bildas där vatten kan samlas och påskynda nedsmältningen.

I slutet av oktober när marken börjat tjäla togs beslut om att börja avtäckningen av högarna och utkörning av snön. En ny inmätning av högarna visade att 80% av snön fanns kvar vilket var ett mycket positivt resultat.

Tyvärr orsakade ett kraftigt regnväder veckan innan avtäckningen problem. Hela spåntäckets tjocklek blöttes upp och innan det hann torka kom närmare två decimeter snö vilket medförde avtäckningen blev komplicerad. Spånet blev till en kletig gröt som ville fastna i både grävmaskinens skopa och på dumprarnas flak vilket gjorde avtäckningsarbetet tidsödande.

Den planerade lagringen av spånet i en stor hög fick omvärderas eftersom det blöta spånet riskerade att frysa ihop i en jättelik isklump som inte skulle tina på en sommar. Istället kördes spånet iväg till en större öppen ytan och tippades ”lass i lass”. Förhoppningen med denna åtgärd är att spånet ska hinna tina upp och torka under sommarmånaderna för att kunna återanvändas vid nästa lagringstillfälle som planeras till 2021.

Utkörningen av den lagrade snön gick helt enligt plan och under de första dagarna i november kunde spåren på Hellnerstadion öppnas för åkning. Precis som 2017 var intresset från internationella lag att förlägga träningsläger på tidig snö till Hellnerstadion. Förutom det svenska landslaget fanns lag från bl.a Schweiz, Polen, Mongoliet, Kina och Kanada på plats för att finslipa formen inför världscuppremiären i Finland i slutet av november.

22-24 november arrangerades den tv-sända officiella svenska skidpremiären och tack vare den lagrade snön kunde vi erbjuda tävlingsförhållanden av absolut högsta klass.

Den begränsade tillgången på hotellrum p.g.a den pågående samhällsomvandlingen medförde dock att vi inte kunde ta emot så många lag som vi önskat. Med anledning av detta har SportEvents styrelse också fattat beslut om att göra ett uppehåll i snölagringen under 2020 och istället satsa på detta inför säsongsstarten 2021 då tillgången på boende förhoppningsvis har förbättrats.

 

 

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share