Ny miljonsatsning på Hellnerstadion

Nu läggs grunden för nästa stora satsning på Hellnerstadion i Gällivare – ett toppmodernt vallahus som ska stå klart till SM-avslutningen och Scandic Cup-finalen i april!

-Vallahuset är en mycket viktig investering för att göra Hellnerstadion till en komplett anläggning för både träningsgrupper och stora tävlingsarrangemang, säger Daniel Jonsson, projektledare på Gällivare Kommun.4K9A2310

Samtidigt som stora delar av världseliten i helgen startar sin tävlingssäsong i den internationella FIS-tävlingen Gällivarepremiären på Hellnerstadion, så gjuts plattan till vallahuset som länge stått högt uppe på skidfolkets önskelista.

-Vi är jätteglada att Gällivare Kommun fortsätter att satsa på Hellnerstadion som evenemangsarena. Vi har saknat ändamålsenliga lokaler för vallning vilket är ett måste för att vi ska kunna stå som värd för stora skidarrangemang. Dagens skidvallor innehåller mängder av kemikalier som är farliga att inandas och den nya byggnaden är mycket viktig ur arbetsmiljösynpunkt för vallningsteamen, säger Stefan Nieminen, verksamhetschef för SportEvent Gällivare Lapland.

Gällivare Kommun satsar i storleksordningen en miljon kronor på vallahuset, som är 150 kvadratmeter och kommer att innehålla tio vallningsrum som är utrustade med utsugshuvar och ventilationssystem som uppfyller dagens arbetsmiljökrav. vallabod_grund

-Intresset från både landslag och klubblag att förlägga träningsläger till Hellnerstadion bara ökar för varje vinter och jag är övertygad om att vallahuset kommer att stärka vår position som längdskidmetropol, säger Daniel Jonsson.

Foto: Michael Renström, Imega Promotion

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share