Banorna

Onsdagsloppet följer nästan uteslutande gång-/cykelvägar samt terrängspår. På enstaka ställen passerar de vägar, här gäller allmänna trafikregler. Banorna är markerade med markeringsfärg och snitslar, det är deltagarnas ansvar att förvissa sig om bansträckning innan start. Inga funktionärer finns efter banan. Allt deltagande sker på egen risk.

6,5 km
Banan startar vid korsningen Länsmansgatan/Lasarettsgatan och går mot Vassara älv. Därefter följer den gångstigen under väg E45 till hembygdsområdet och fortsätter till lasarettet. Spring lasarettsspåret i vänstervarv återvänd samma väg till start/mål. Banan är markerad med blå markeringsfärg/pilar samt blåa snitslar.

2,5 km
Banan följer 6,5 km banan till Hembygdscaféet där fortsätter den runt Gällivare Camping. Återvänd samma väg till start/mål. Banan är markerad med gul markeringsfärg/pilar samt gula snitslar.

Öppna för bankarta för 6,5 km som pdf dokument här>>

Öppna för bankarta för 2,5 km som pdf dokument här>>

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share